Dyre- og miljøvernklubben til Jonas på 11 år vokser. Når han besøker Finnmark for å heie frem sin kusine i juniorklassen av Norges mest spektakulære hundeløp, så skjer det spennende ting. Både Alta, Karasjok og Finnmarksvidda er gjenstand for en fortelling om Jonas og søsteren Ingrid. Kusinen Laila kjemper en kamp mot forsøk på juks under løpet. Jonas møter Mattis og får ny innsikt i samenes liv på vidda. Jeg benytter anledningen til å fortelle om Nordeuropas største Canyon, om hundeløpets virkning på naturen og om Fjellstuenes betydning for utøvelse av offentlig virksomhet i gamle dager. Som selvoppnevnt ekspert på fyrtårn, fatter Jonas interesse for fjellstuene som viddas fyrtårn. Alle bøkene må ha en antagonist. Denne gangen er det en konkurranselysten finne som representerer den voksne som barna må kjempe mot. På samme måte som grådighet var den drivende egenskapet i den første boken, så er vinnerlyst tema for denne. Det gir anledning til å snakke med barn om hvor grensene går for hvordan det er greit å oppføre seg i konkurranser når vinnerlysten er stor. Samtidig lærer barna mye om Finnmark, kulde, om hunder og om været. Ved å ha bokslippet i Alta, møter jeg på barn som er opptatt av sitt eget nærområde og som vil ha et spesielt fokus på hundeløpet. Det blir en ny spennende erfaring.