Å leve med ungdom og psykisk lidelse

kr 198

En bok for deg som lever med eller tett på ungdom som har det vanskelig

Kategori: Stikkord:

Ungdom er brytningstid. En fase i livet der man søker selvstendighet og leter etter nye roller. Denne boken tar utgangspunkt i seks historier bygget på virkelige hendelser, der ungdom opplever en psykisk belastning utover det som er normalt. Historiene etterfølges av kommentarer fra ulike faglige vinklinger.

Boken er ment å synliggjøre kompleksiteten i de utfordringer både ungdom, foreldre, søsken, skole og andre voksne står overfor i møte med ungdom som går gjennom en vanskelig fase i sitt liv.

Forfatteren er utdannet sosiolog, men spsialisering innenfor ungdom og ungdomsforskning. Boken har vært på pensumlister hos flere høyskoler og blitt brukt i flere bachelor-oppgaver. Forfatteren har vært både foredragsholder og sensor i over 10 år i fagene videreutdanning i rus og psykisk helse.