Å leve med psykisk lidelse og rus

kr 198

En viktig bok for deg som er pårørende til mennesker med samtidig rusavhengighet og psykisk lidelse.

Kategori: Stikkord:

Seks historier. Seks ulike skjebner. Alle med utgangspunkt i virkelige hverdagshendelser omkring pasienter med psykisk lidelse og rusavhengighet. Det er rammen rundt denne boken, som tar for seg sosiale, juridiske og medisinske aspekter ved det å leve med et så sammensatt sykdomsbilde.

Målsettingen med boken er å gi økt kunnskap om det pårørende og pasienter erfarer, både i hverdagslivet og i møte med hjelpeapparatet. Boken er nyttig lesing for alle som lever nært innpå denne pasientgruppen, enten man er pårørende, behandler eller selv er pasient.

Audhild Hjellup Lønne er utdannet sosiolog og har skrevet flere bøker som berører psykisk helse.