Da er jeg omsider ferdig med mastergradsoppgaven «Why go Indie – selvpublisiten, en ubuden gjest i det litterære selskap».

Denne avhandlingen handler om forfattere som selv tar ansvar for egen publisering av tekst i bokformat. Til grunn for det empiriske materialet ligger et selvpublisert manus med tilhørende multimodale tekster. Teknologien gir forfattere muligheter til å utforske effekten av å kombinere et større tekstunivers og se tekst i en videre forstand, hvor tekstene utfyller hverandre og hjelper hverandre frem til målgruppen gjennom flere digitale plattformer.

Avhandlingen har to mål. Det ene er å bidra med ny kunnskap i form av erfaringer med en publiseringstrend som ser ut til å være voksende i det norske litterære landskapet. Det andre er å avdekke systemer og strukturer som samler makt i feltet, og som legger hindringer for trendens mulighet til anerkjennelse og vekst.

Litteratursosiologisk teori danner rammene for en analyse om hvordan viktige institusjoner og aktører i det litterære kretsløp gjennom tid har fått posisjonere seg til å definere hva som kjennetegner publiseringsverdig litteratur. Selvpublisering, som en av litteraturfeltets nye trender, møter motstand i den etablerte bokbransjen. Denne masteroppgaven identifiserer fire aktører som fra forskjellig ståsted og av forskjellige grunner, påvirker ”indieforfatteres” fremtid i feltet.

Etterhvert vil den bli bearbeidet tilgjengelig for de som ønsker det. Jeg går videre i livet og har allerede begynt på nytt manus, en sakprosabok som jeg ønsker å gi ut på et av de store forlagene. Heldigvis er jeg i dialog og er kommet godt i gang med research. Tanken er at jeg utover høsten vil avsløre små nyheter om mitt engasjement og mine produksjoner etterhvert som tiden skrider frem. Ta kontakt! Jeg er kun noen få tastetrykk unna!