Hessen, Dag O. (2019) : Verden på Vippepunktet

Hvor ille kan det bli? 

For 70 000 år siden fantes det en art, bestående av spredte bestander på noen hundre individer, som stort sett levde fredelig i et hjørne av Afrika. I dag teller arten 9 milliarder, og er i ferd med å forandre planeten fundamentalt. Arten det er snakk om er oss. Det vi gjør mot jorda registreres på en geologisk tidsskala, over hundretusenvis av år. Så omfattende er utslippene av klimagasser og reduksjonen av naturmangfoldet vi har stått for i løpet av et ørlite øyeblikk i klodens lange historie. Dag O. Hessen tar derfor bladet fra munnen. Med utgangspunkt i forskning, ikke skremselspropaganda, viser han hvordan det står til med natur og klima – og hvor ille det kan gå. Det store risikomomentet er ulike tilbakekoblingsmekanismer som medfører at forandringene kan forsterkes. Samtidig er også den menneskelige kulturen i konstant endring. Kanskje står vi også her foran et vippepunkt i dag? Vil vi klare å snu utviklingen tidsnok til å avverge de verste scenariene? Denne boka er en kraftfull appell om at vi må gjøre mer – og at vi må gjøre det raskere. Dag Olav Hessen (f. 1956) er professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Han er en markant stemme i debatter om evolusjon, klima, økologi og biologiens betydning for forståelsen av mennesket. Hessen har skrevet en rekke bøker for allmennmarkedet og er en prisbelønnet kunnskapsformidler.

Dag O. Hessen

Grøndal  (1977): Jotunheimen

Fra veidemark til Nasjonalpark. Grøndahl & sønn forlag A.S.

Sommeren 1820 gjennomførte to unge studenter den siste store oppdagelsesreisen i Norge. Jotunheimen fra vest til Øst. Helt fra steinalderen ahr mennesker søkt seg opp fra fjorden til dalen, og videre inn i den mektige fjellheimen. Jotunheimens hisyorie fra veidemarke til nasjonalpark. Naturhistorien, kulturhistorien, turisthistorien. 10 forfattere og 60 fotografewr inviterer i denne boken til en ny opplevelse av fjellheimen.

Boken finnes også på engelsk

Diverse forfattere:

Rie Bistrup

Olav Bø

Lars Ekre

Torgeir Garmo

Bjørn Halvorsen

Claus Helberg

Vera Henriksen

Knut A. Nilsen

Knut Ramberg

Per Vigerust.

Svensen, Henrik (2018): Stein på Stein.

På sporet av den største masseutryddelsen i jordens historie. Aschehoug

Jorden for 252 millioner år siden: En planet i krise. Enorme vulkanutbrudd. Dyr og planter som bukker under, et ødelagt ozonlag og et surt og livløst hav. Slik har det vært her. På jorden. Før oss. Men hvordan vet vi det?

Forfatteren av denne boken samler stein, studerer steinene i mikroskop og leter etter noe som kan løse et av de aller største spørsmålene innen vitenskapen i dag: Hvorfor forsvant 90 prosent av livet på jorden den gangen, under den største av alle masseutryddelser? I sin jakt etter svar på store og små spørsmål møter forfatteren akademiske kjendiser og akademiske fiender, uforutsigbare russere, sørafrikanske gårdeiere og en pågående dobbeltgjenger. Fortidens hendelser nøstes opp, millioner av år komprimeres til noe håndgripelig, til noe som kan gi svar på hva som kan skje med en planet som står på terskelen til antropocen, vår egen tidsalder.

Henrik H. Svendsen er en norsk geolog og sakprosaforfatter. Han er forsker ved institutt for Geofag, ved universitetet i Oslo. Geologi er læren om jordens opprinnelse, oppbygging og forandring.  Det betyr at han kan mye om stein og fjell, og alt det jorden er bygget opp av. Han er særlig interessert i vulkanisme og fortidens geologiske naturkatastrofer. Svendsen tok doktorgrad i geologi ved Oslo Univeristet i 2000. 

Svensen, Henrik (2011): Bergtatt.

Fjellenes historie og fascinasjon mot det opphøyde. Aschehoug

Et nyskapende og underholdende sammendrag av hva man vet, og hva man ønsker å vite om fjell – fra hvordan de er dannet til hvordan slike landskap påvirker oss. Interessen for fjell eksploderte etter 1850, og tindebestigere, kunstnere og forfattere søkte til Alpene etter inspirasjon og rekreasjon. Hundre år etter gjennomgikk forståelsen av dannelsen av fjell en revolusjon med etableringen av platetektonikken som vitenskapsteori. I mange religioner er fjell hellige, som i buddhisme og hinduisme. «Bergtatt» er populærvitenskap på sitt beste. Dette er ikke minst boken for alle friluftsinteresserte.

Bergtatt handler om fjellenes historie og menneskers forhold til dem. Boken er godt skrevet for voksne.  Det er særlig kapitellet om heter MYSTERIER – Hvorfor er det fjell i Norge og kapitellert om FJELLKJEDER  som har inspirert bokens første kapitel og den geologiske utvikling. Kapitelet KUPPET, der den britiske klatreren Slingsby er omtalt og kapitelet FØLERI som introduserte meg til geologen Keilhau, har inspirert til noe av bokens omtale om 1800-tallets tindebestigere. 

Henrik H. Svendsen er en norsk geolog og sakprosaforfatter. Han er forsker ved institutt for Geofag, ved universitetet i Oslo. Geologi er læren om jordens opprinnelse, oppbygging og forandring.  Det betyr at han kan mye om stein og fjell, og alt det jorden er bygget opp av. Han er særlig interessert i vulkanisme og fortidens geologiske naturkatastrofer. Svendsen tok doktorgrad i geologi ved Oslo Univeristet i 2000. 

Grøndal  (1977): Jotunheimen

Fra veidemark til Nasjonalpark. Grøndahl & sønn forlag A.S.

Sommeren 1820 gjennomførte to unge studenter den siste store oppdagelsesreisen i Norge. Jotunheimen fra vest til Øst. Helt fra steinalderen ahr mennesker søkt seg opp fra fjorden til dalen, og videre inn i den mektige fjellheimen. Jotunheimens hisyorie fra veidemarke til nasjonalpark. Naturhistorien, kulturhistorien, turisthistorien. 10 forfattere og 60 fotografewr inviterer i denne boken til en ny opplevelse av fjellheimen.

Boken finnes også på engelsk

Diverse forfattere:

Rie Bistrup

Olav Bø

Lars Ekre

Torgeir Garmo

Bjørn Halvorsen

Claus Helberg

Vera Henriksen

Knut A. Nilsen

Knut Ramberg

Per Vigerust.

Svensen, Henrik (2018): Stein på Stein.

På sporet av den største masseutryddelsen i jordens historie. Aschehoug

Jorden for 252 millioner år siden: En planet i krise. Enorme vulkanutbrudd. Dyr og planter som bukker under, et ødelagt ozonlag og et surt og livløst hav. Slik har det vært her. På jorden. Før oss. Men hvordan vet vi det?

Forfatteren av denne boken samler stein, studerer steinene i mikroskop og leter etter noe som kan løse et av de aller største spørsmålene innen vitenskapen i dag: Hvorfor forsvant 90 prosent av livet på jorden den gangen, under den største av alle masseutryddelser? I sin jakt etter svar på store og små spørsmål møter forfatteren akademiske kjendiser og akademiske fiender, uforutsigbare russere, sørafrikanske gårdeiere og en pågående dobbeltgjenger. Fortidens hendelser nøstes opp, millioner av år komprimeres til noe håndgripelig, til noe som kan gi svar på hva som kan skje med en planet som står på terskelen til antropocen, vår egen tidsalder.

Henrik H. Svendsen er en norsk geolog og sakprosaforfatter. Han er forsker ved institutt for Geofag, ved universitetet i Oslo. Geologi er læren om jordens opprinnelse, oppbygging og forandring.  Det betyr at han kan mye om stein og fjell, og alt det jorden er bygget opp av. Han er særlig interessert i vulkanisme og fortidens geologiske naturkatastrofer. Svendsen tok doktorgrad i geologi ved Oslo Univeristet i 2000. 

Svensen, Henrik (2011): Bergtatt.

Fjellenes historie og fascinasjon mot det opphøyde. Aschehoug

Et nyskapende og underholdende sammendrag av hva man vet, og hva man ønsker å vite om fjell – fra hvordan de er dannet til hvordan slike landskap påvirker oss. Interessen for fjell eksploderte etter 1850, og tindebestigere, kunstnere og forfattere søkte til Alpene etter inspirasjon og rekreasjon. Hundre år etter gjennomgikk forståelsen av dannelsen av fjell en revolusjon med etableringen av platetektonikken som vitenskapsteori. I mange religioner er fjell hellige, som i buddhisme og hinduisme. «Bergtatt» er populærvitenskap på sitt beste. Dette er ikke minst boken for alle friluftsinteresserte.

Bergtatt handler om fjellenes historie og menneskers forhold til dem. Boken er godt skrevet for voksne.  Det er særlig kapitellet om heter MYSTERIER – Hvorfor er det fjell i Norge og kapitellert om FJELLKJEDER  som har inspirert bokens første kapitel og den geologiske utvikling. Kapitelet KUPPET, der den britiske klatreren Slingsby er omtalt og kapitelet FØLERI som introduserte meg til geologen Keilhau, har inspirert til noe av bokens omtale om 1800-tallets tindebestigere. 

Henrik H. Svendsen er en norsk geolog og sakprosaforfatter. Han er forsker ved institutt for Geofag, ved universitetet i Oslo. Geologi er læren om jordens opprinnelse, oppbygging og forandring.  Det betyr at han kan mye om stein og fjell, og alt det jorden er bygget opp av. Han er særlig interessert i vulkanisme og fortidens geologiske naturkatastrofer. Svendsen tok doktorgrad i geologi ved Oslo Univeristet i 2000.