Svensen, Henrik (2018): Stein på Stein. På sporet av den største masseutryddelsen i jordens historie. Aschehoug

Boka handler om fjellenes historie og menneskers forhold til dem. Boken er godt skrevet for voksne.  Det er særlig kapitellet om heter MYSTERIER – Hvorfor er det fjell i Norge og kapitellert om FJELLKJEDER  som har inspirert bokens første kapitel og den geologiske utvikling. 

Kapitelen KUPPET, der den britiske klatreren Slingsby er omtalt og kapitellet FØLERI som introduserte meg til geologen Keilhau, har inspirert til noe av bokens omtale om 1800-tallets tindebestigere. 

Boka handler om fjellenes historie og menneskers forhold til dem. Boken er godt skrevet for voksne.  Det er særlig kapitellet om heter MYSTERIER – Hvorfor er det fjell i Norge og kapitellert om FJELLKJEDER  som har inspirert bokens første kapitel og den geologiske utvikling. 

Kapitelen KUPPET, der den britiske klatreren Slingsby er omtalt og kapitellet FØLERI som introduserte meg til geologen Keilhau, har inspirert til noe av bokens omtale om 1800-tallets tindebestigere.