Jonas og det lumske løpet

Den andre boken om Skjærgårdsbarna. Jonas og Jonas og søsteren Ingrid bor på Tjøme, like ved Verdens ende. I denne boken har de reist til Alta for å se kusinen delta i Finnmarksløpet junior. Det utvikler seg til et kappløp med tiden.  Finnmarksvidda er stor og vakker, men farene ligger på lur. Ikke bare kulden, vinden og snøen.  Noen forsøker å hindre  løperne i å komme til mål.

Nordlyset

Alt om Finnmarksvidda

Finnmarksvidda

Finnmarksvidda er Norges største vidde og utgjør over halvparten av Norges viddeområde. Fjellplatået rager kun 300-500 meter over havet, men har likevel både krattskog, fjellkoller og snaufjell med både fiskerike vann og vassdrag. Mesteparten av vidda er dekket av morene fra siste istid. Finnmarksvidda er vinterbeite for rein. Dessuten finnes både ulv, jerv og gaupe. Finnmarksvidda er Norges kaldeste område om vinteren.

Aktivitet i ishotellet

Ishotellet Sorrisniva

Verdens nordligste ishotell. Her sover du på senger laget av is, men mykt og varmt i sovepose på reinsdyrskinn. Hotellet bygges på noen uker og åpner i desember hvert år. Det går med mange tonn is og snø når de bygger rom og skulpturer basert på eventyr, sagn, vikingtid, samiske tradisjoner eller hva de måtte finne på av tema. Navnet Sorrisniva betyr brusende strøm. Navnet er hentet fra fiskeplassen utenfor hotellet. Hotellet ligger rett utenfor Alta.

Sametinget

Sametinget Karasjok

Helt siden begynnelsen av 1800-tallet har samene vært utsatt for en fornorskningspolitikk som nesten utryddet deres flotte og særegne kultur. Samene er et eget urfolk med sine egne tradisjoner. I et demokratisk land ble ofte samene i mindretall og fikk derfor gjennom lang tid ikke tatt vare på sin kultur. Samtidig har rett til innflytelse over sin framtid. I Grunnlovens § 108 heter det: «… å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.» Sametinget ble opprettet i 1989 og ligger i Karasjok. Samenes nasjonaldag er 6 februar.

Gutt i samenes nasjonaldrakt med flagg bak

Mattis

Mattis er den nye vennen til Jonas. Her er han i sin samedrakt foran samenes eget flagg. Samedrakten, eller duodji, som de også kalles, har en lang, levende og uavbrutt tradisjon, som endrer seg med motebildet. Mattis bor i Alta. Pappaen hans er reindriftssame på Finnmarksvidda. Rundt 2600 samer lever av reindrift i Norge og størstedelen av Nord-Norges areal brukes til reindrift. De fleste av samene har flyttet til mer sentrale strøk, mens familien til Mattis fremdeles holder på de gamle tradisjonene. Samene er den eldste kulturen i det meste av Nord-Norge. Deres urgamle toner, håndtverks-tradisjoner og særegne språk er i ferd med å komme sterkere tilbake. Samene bor i fire land, Norge, Sverige, Finland og Russland. Tilsammen rundt 80.000, og halvparten av dem bor i Norge.

Nordlyset

Nordlyskatedralen i Alta

Nordlyskatedralen er en kirke som ligger midt i Alta sentrum. Den er bygget i beting og kladd i 40.000 titanplater. Alterveggen er behandlet med blå lasur og har hundrevis av ledlys. Det gir en helt spesiell stemning. Kirken ble vigslet i 2013 og er de siste årene besøkt av tusenvis fra hele verden. Av nettstedet The Culture Trip er Nordlyskatedralen plukket ut som en av de ti mest spennende nye byggene de siste fem årene.

Nordlyset over en låve på finnmarksvidda

Jotka fjellstue

I gamle dager var fjellstuene på Finnmarksvidda viktig for de som skulle ferdes over fjellet. Jotka fjellstue ligger på den gamle ferdselsåren mellom Alta og Karasjok. I det berømte Finnmarksløpet, er Jotka både første og siste sjekkpunkt for hundekjørerne. Om vinteren går det skuterløype til Jotka. Om sommeren tar det en time å gå fra nærmeste vei. Jotka betyr bindeledd og ligger på en liten slette som binder sammen to vann. Fjellstua tilbyr turer og aktiviteter på Vidda. De er også kjent for sin berømte Bidos, et samisk festmåltid kokt på margbein av rein, med reinsdyrkjøtt og grønnsaker.

Husky hund

Hunderasen Husky

Alle hunderaser har særtrekk. Husky er ikke en hunderase, men er betegnelsen på flere blandingsforhold. Sibirsk Husky er en spisshund, men er også nært beslektet med ulv og kanskje den som av utseende minner mest om ulv. Den tilhører gruppen nordiske sledehunder og er avlet frem for å brukes som trekkhund og som gjeter for reinsdyr. Den kommer fra USA, men finnes i Sibir. Alaska-husky er en mellomstor polarhund med gode trekk-egenskaper. Den kommer fra Canada og det nordlige Alaska. Dagens hunder har blandingsforhold mellom ulike raser. Hundetypene er glad i kulde og i mennesker.

Jonas som ser opp på nordlyset

Nordlyset

Nordlyset heter også polarlys eller Aurora Polaris. Når solvinden er kraftigere enn normalt, kaster solen ut partikler i stor fart. Når de kræsjer med gassene i jordas atmosfære får vi lys i forskjellige farger. Oftest ser vi det på nattehimmelen nærmest de magnetiske polene, sydpolen og nordpolen. Ved sydpolen kalles det Sørlys eller Aurora Australis. Lyset bølger fordi sola spinner rundt sin egen akse når den slynger ut solvinder. Lyset varierer både i form, farge og styrke, fra mørkeblå innom grønn og gul, til rød og oransje. Norge deltar aktivt i internasjonal nordlysforskning, blant annet gjennom Andøya Space Center.

Reinsdyr på finnmarksvidda

Reindrift

I Finnmark har man drevet med reid i mange hundre år. Tidligere var det vanlig at samene flyttet sammen med reinen. I dag er det mer vanlig at samene bor fast et sted, men at de kanskje har et sommersted hvor de bor i nærheten når fjellreinen er på sommerbeite. Reindrift i Finnmark er en viktig del av samenes kultur. Mange hevder nå at Finnmarksvidda er utsatt for nedbeiting fordi flokkene er så store, at mesteparten av maten er spist opp og naturen ikke lenger greier å reparere seg selv. Det betyr også at mange reinsdyr går sultne gjennom vinteren.

Hundeslede i uvær

Hundekjøring

På Finnmarksvidda er det lang tradisjon å bruke hund og slede som fremkomstmiddel. Det går få veier over vidda. Å kjøre hundeslede i et arktisk landskap er både fredelig og vakkert. På vinterstid kjøres slede på snø og på sommeren byttes meiene med hjul. Du kommer tett på både hundene og naturen. Mange har dette som sport og deltar aktivt i hundeløp. Hundene som egner seg til dette elsker å løpe. Om du ikke selv har hunder går det an å bestille tur med guide. Da kan du sitte i sleden og nyte naturen.

Sledetur i solnedgangen

Finnmarksløpet junior

Bøker