Jordklodens historiske, geologiske utvikling

Jordkloden er over 4,5 milliarder år gammel. Den har kommet seg gjennom mange utryddelser, vulkanutbrudd, istider og meteor-nedslag. Hver gang har den kommet tilbake. Men jordkloden har forandret seg gjennom tiden. Det er først de siste 10.000 årene, etter den siste istid, at den utviklet seg til sånn vi kjenner den i dag.  Her vil dere få en gjennomgang av de viktigste ærane og tidsperiodene den har hatt, frem til den menneskelige tidsalder, som er nå. 

Kilder:

Boka handler om fjellenes historie og menneskers forhold til dem. Noen sentrale temaer er fremveksten av vitenskapen om fjell, tenkning om fjell og sammenhengen mellom idéer og naturforståelse