Da kan jeg ganske fornøyd bekrefte at 3 av bøkene mine hadde en super plass i bokhandelen på Campus Høyskolen i Vestfold, Bakkenteigen, nå Høyskolen i Sør Norge (HSN) Bildet ble tatt for noen år siden, før jeg begynte å selvpublisere. Det må jo med skam å melde sies at jeg ikke har opplevde å få tilgang til bokhandlere etter at jeg selvpubliserte. Boken «Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk var på mange høyskolers pensum, så den ble nesten utsolgt med sine 1500 eksemplarer. Det var i 2006, så det er noen år siden. Noen høyskoler tok også inn ungdomsboken. «Til barnets beste» ble en litt for kritisk bok for enkelte innenfor feltet, så der følte jeg nok at jeg ble møtt med en stille protest. Den kom ut i 2014, kanskje noen år for tidlig om man skal vurdere bokens innhold. Å mane til debatt om et markedsorientert barnevern med en blåblå regjering var ikke så vellykket. Etterhvert er vi mange som mener ting bare er blitt verre, men det er ikke så lett å diskutere dette, så lenge noen tjener masse penger på barna våre og vi som har forsøkt å være ideelle blir taperne. Kanskje er det mest håpefulle av dette at jeg har hatt mye kontakt med studenter som er nysgjerrig på kunnskap om pårørendetenkingen særlig innen rus og psykiatri, og det er bra. Jeg hoppet av lasset da gigantomanien gjorde sitt inntog i spesielisthelsetjenesten og Helse Sørøst etter min mening ble alt for stort og uhåndterlig. Men minnene om gode dager tar jeg godt vare på. Og skal innrømme at jeg ser frem til å kunne oppleve å ha god synlighet og bokhandelen og kanskje kunne oppleve foredragsvirksomhet med 50 og hundre studenter igjen. Men i disse Covid 19- tider, vil  det kanskje ta en stund. Enn så lenge gleder jeg meg over et fint bilde og noen gode minner.