Faglogg

Studiet har tatt meg inn i en ny forståelse av hvor mange innfallsvinkler til formidling som finnes. Det er noen lag som skal skrelles av en tekst før man sitter der med et resultat som egner seg til å deles med andre. Men en av tingene som kommer klart frem i mine prosesser, i innspill …

Faglogg Les mer »