Pensumsammendrag : Andersen, Merete Morken (2008).

Kap 4 – SAKPROSA : Tekstens forhold til virkeligheten Her trekkes det frem forskjeller på skjønnlitterær og faglitterær skriving. (NB! Forenklinger) Skjønnlitterært Sakprosa flertydighet entydighet Som privatperson Som en fag-person (rolle) Eksperimentere med sjangere Mer sjangerfast Perspektivet – lite distanse Perspektivet – distansert Det subjektive jeget er synlig Man skjuler sitt subjektive jeg Budskapet kan …

Pensumsammendrag : Andersen, Merete Morken (2008). Les mer »