År: 2017

Faglogg

Studiet har tatt meg inn i en ny forståelse av hvor mange innfallsvinkler til formidling som finnes. Det er noen lag som skal skrelles av en tekst før man sitter der med et resultat som egner seg til å deles med andre. Men en av tingene som kommer klart frem i mine prosesser, i innspill …

Faglogg Les mer »

Pensumsammendrag : Andersen, Merete Morken (2008).

Kap 4 – SAKPROSA : Tekstens forhold til virkeligheten Her trekkes det frem forskjeller på skjønnlitterær og faglitterær skriving. (NB! Forenklinger) Skjønnlitterært Sakprosa flertydighet entydighet Som privatperson Som en fag-person (rolle) Eksperimentere med sjangere Mer sjangerfast Perspektivet – lite distanse Perspektivet – distansert Det subjektive jeget er synlig Man skjuler sitt subjektive jeg Budskapet kan …

Pensumsammendrag : Andersen, Merete Morken (2008). Les mer »

«De andre» – Analyse doku-film

I den Norske dokumentarfilmen ”De andre”, som kom ut i 2012, får vi et innblikk i hvordan unge asylsøkere blir behandlet i Norge. Vi følger ulike unge menneskeskjebner i ekstreme livssituasjoner. Et av regjeringens tiltak for å begrense innvandringen til Norge er å gi enslig asylsøkende barn midlertidige oppholdstillatelser. Meningen er at de skal returneres til …

«De andre» – Analyse doku-film Les mer »